Drīz

Pašreizējā un nākotnes vērtība


Formulā M = P. (1 + i) , galveno P sauc arī par Pašreizējā vērtība (PV = pašreizējā vērtība) un summu M sauc arī par Nākotnes vērtība (PV = nākotnes vērtība).

Tātad šo formulu var uzrakstīt šādi:

PV = PV. (1 + i)

Izolējot PV pēc formulas, kāda mums ir:

PV = FV / (1 + i)

Kalkulatora HP-12C pašreizējo vērtību attēlo PV taustiņš. Izmantojot šo pašu formulu, mēs varam aprēķināt nākotnes vērtību no pašreizējās vērtības.

Piemērs:

Cik mums tagad būs 12 mēneši, ja mēnesī piemērosim 1500 USD ar 2%?

Risinājums:

FV = 1500. (1 + 0,02)12 = 1 902,36 USD


Video: Kāda ir mūsu Eiropas nākotne? Nacionālās apvienības EP programma 2019 (Oktobris 2021).